Active Directory הוא מאגר נתונים מרכזי המכיל אינפורמציה על משאבי הרשת הפנימית, כגון: מדפסות, משתמשים (Users), מחשבים וכדומה. כל אחד מהמשאבים הללו נקראים אובייקטים, כמו כן, ה-Active Directory מכיל אינפורמציה חשובה על שירותים שונים הקיימים ברשת. כלומר, ה-Active Directory הוא מעין ספר טלפונים המכיל את כל רשימת המנויים וכן המאפיינים שלהם.

ה-Active Directory הוא הכלי המרכזי ברשת הפנימית של הארגון לפתיחת משתמשים ברשת, ניהול משתמשים, חיפוש ברשת, שחרור משתמשים מנעילות, איפוס סיסמאות וכדומה...

Active Directory

לחיצה על כפתור Find Objects in Active Directory תביא חלון בו ניתן לחפש אובייקטים ברשת, למשל: חיפוש משתמשים (לפי שם משתמש, שם פרטי, כתובת דוא"ל), חיפוש קבוצות, רשימות תפוצה ועוד...

Active Directory