תוכן [ הסתר ]

אם עשית פעם פסיכומטרי, או ענית על מבחן הבנוי בצורה של שאלות אמריקאיות, אתה ודאי מכיר את שיטת האלימינציה – הוכחה בדרך השלילה. על עיקרון זה בדיוק מתבססת אחת מדרכי הפעולה של המחשב שלך במקרה של בעיה – מצב בטוח.

מה בעצם אומרת הוכחה בדרך השלילה? בוחנת קודם כל, מבין כל האפשרויות שעומדות לפניך, את אלו שהן בטוח לא התשובה. אם יש לך ארבע תשובות אפשריות, ומתוכן שלוש הן בטוח לא נכונות, סימן שהרביעית היא הנכונה. גם אם לא הצלחת לשלול את כל התשובות מלבד אחת, בשיטה זו לפחות תוכל לצמצם את האפשרויות העומדות לפניך, ולהגדיל את סיכוייך לעלות על הפתרון הנכון.

הפעלה במצב בטוח, הנקראת גם Safe Mode, נועדה לשימוש במצבים בהם ישנה תקלה או בעיה מסוימת בהתנהלות המחשב. על מנת להבין מה מקור הבעיה, ובעקבותיו להגיע אל פתרונה, עובר המחשב באופן אוטומטי להפעלה במצב בטוח, כאשר המילים מצב בטוח מופיעות בקצה הצג על מנת שאתה, כמשתמש, תדע שזהו מצב ההפעלה הנוכחי.

מצב בטוח – מה בדיוק קורה שם?

במסגרת מצב בטוח, המחשב בעצם עובד תחת הגבלה – רק הפעולות הבסיסיות ביותר יכולות להיעשות, רק התוכנות הבסיסיות ביותר פועלות, רק הקבצים הבסיסיים והנחוצים ביותר נגישים. על ידי נטרול של כל שאר ההתקנים והפעולות, יכולה מערכת ההפעלה להבין מה מקור הבעיה, שוב בשיטת האלימינציה.

אם במצב בטוח פעילות המחשב תקינה והבעיה שהובילה להפעלת מצב זה כבר לא קיימת, ז"א שמקור הבעיה לא נמצא בהתקנים ובקבצים הבסיסיים של מערכת ההפעלה. אם גם במצב בטוח הבעיה עדיין ישנה, מדובר בבעיה באחד הרכיבים הבסיסיים של המערכת.

את ההפעלה במצב בטוח יכול המשתמש להפעיל בעצמו במקרה הצורך, אך מערכת ההפעלה יכולה גם לעשות זאת באופן אוטומטי. לעיתים זה קורה בגלל שמערכת ההפעלה פשוט לא מצליחה לעלות במצב ה'נורמלי', כביכול. יכול להיות שהתקנה או שימוש בתוכנה מסוימת יצר בעיה, וביצוע של שחזור מערכת וחזרה למצב שלפני התקנת אותה תוכנה הוא זה שיפתור את הבעיה.

איך מפעילים מצב בטוח באופן ידני?

אם אתה מעוניין לעבור להפעלה במצב בטוח, יש מספר צעדים אותם עליך לעשות. הצעד הראשון הוא הפעלה מחדש של המחשב, רק אחרי שווידאת שכל כונני התקליטורים ריקים. השלב הבא צריך להיעשות בזמן ההפעלה מחדש והוא תלוי במספר מערכות ההפעלה המותקנות במחשב שלך.

אם יש לך רק מערכת הפעלה אחת, עליך להספיק ללחוץ על מקש F8 בזמן ההפעלה מחדש, לפני הופעת הסמל של המערכת ולהחזיק אותו לחוץ במשך כל תהליך ההפעלה מחדש. אם יש יותר ממערכת הפעלה אחת, תצטרך ראשית לבחור באיזו מערכת הפעלה אתה מעוניין לעבוד במצב בטוח, ורק אז לבצע את אותו התהליך.

חלון ההפעלה לבחירת מצב בטוח

את המצב הבטוח הרצוי לך תוכל לבחור במסך 'אפשרויות אתחול מתקדמות' ואז תחל עבודתך במחשב במצב זה. יציאה מעבודה במתכונת מצב בטוח תתבצע פשוט על ידי הפעלה מחדש של המחשב, הפעם בצורה רגילה וללא התערבות.